Betalen – Tandarts P.R. de Bruijn – Rotterdam

Betalen

De tandartsdeclaratie is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Elke prestatie is omschreven met een code en aan elke code is een vast tarief gekoppeld.
Wij sturen deze factuur aan u toe, per e-mail of post. U hebt 14 dagen de tijd om de factuur aan ons te voldoen. Als u aanvullend verzekerd bent voor mondzorg kunt u de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Declaraties betreffende jeugdzorg (kinderen tot en met 17 jaar) declareren wij wel rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt deze factuur daarom niet.

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

  • Overschrijving

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.